De danske værdier er røde

Fællesskab, lighed og frisind er rygraden i vores samfund. I årtier har de værdier været pejlemærke for at udvikle Danmark til et trygt og frit velfærdssamfund.

De sidste 10 år er pejlemærkerne skiftet ud, og vi bevæger os nu i en anden retning: Egoisme har erstattet fællesskab. Frisind er blevet til selvtilstrækkelighed og ulighed et mål for dynamik i samfundet.

I dag handler udlændingepolitik om, hvordan man kan smide så mange indvandrere som muligt ud af landet. Væk er hensynet til den unge kvinde, der har forelsket sig i en mand fra et andet land, og væk er viljen til at beskytte den person, som er på flugt fra krig og forfølgelse.

Der er nu 56.000 fattige børn i Danmark, og den økonomiske ulighed fortsætter med at vokse fra dag til dag. Jeg vil afskaffe starthjælp og kontanthjælpsloftet, som betyder, at flere og flere børn må vokse op i fattigdom.

Mangfoldighed som styrke

Jeg kæmper for et samfund, der udnytter mangfoldighed som en styrke. Et samfund hvor friheden udstrækkes til frisind. Et samfund, hvor folk har frihed til at være forskellige og ikke ligne kloner af hinanden.

Danmarks regering gennem 10 år står for det stik modsatte. Deres menneskesyn er et indadvendt og intolerant. Igennem snart 10 år har vi bevæget os i den forkerte retning. Det er skandaløst, at flere af landets lovgivere – og derfor mest magtfulde mennesker – har bragt sig selv i en situation, hvor de er blevet straffet for racistiske udtalelser rettet mod landets mindretal.

Jeg ønsker et samfund, hvor vi taler pænt til og pænt om hinanden. Et samfund, som støtter op om sine minoriteter frem for at hetze og dæmonisere. Hvor vi behandler folk med respekt og stiller rimelige og lige krav.

Asyl og udviklingspolitik

Danmark er et rigt land. Vi kan ikke tage alle verdens problemer på os, men vi kan hjælpe de flygtninge, som banker på vores dør, og vi kan gøre en indsats ude i verden.

Dansk Folkeparti og regeringen ser flygtninge og asylansøgere som en belastning for vores samfund. De ser ikke de mennesker, som er flygtet fra død og ødelæggelse, og som møder en kold skulder, når de kommer her til landet.

Asylansøgere skal ikke sidde indespærret på asylcentrene i årevis. De skal have mulighed for at bo og arbejde ude for centrene, når deres sag trækker ud. Børnene skal modtage undervisning og psykologisk bistand, så de kan vokse op som hele mennesker. Opnår de ikke asyl i Danmark, så skal hjemrejsen ske hurtigst muligt.

Den økonomiske krise har ramt hårdt i Danmark. Men den har ramt endnu hårdere i mange fattige lande. Det er hamrende usolidarisk, at regeringen skærer i udviklingsbistanden til verdens allermest fattige mennesker. Pengene kan findes et andet sted. Det gør S-SF i vores økonomiske plan.

Fattigdom

Danmark er så rigt et land, at ingen børn behøver vokse op i fattigdom. Det er et spørgsmål om vilje. Alligevel har regeringen bestem, at mere end 56.000 børn skal leve i fattigdom. For mange er vinterjakken slidt og tynd, fordi der ikke er penge til en ny. Eller de må droppe fodbolden, fordi kontingentet steg igen.

Fattigdommen er ikke kommet af sig selv. Regeringens kontanthjælpsloft og starthjælp har sendt tusinder af børn ud i fattigdom. Mange er børn med etnisk minoritetsbaggrund. Den seneste mavepuster til de økonomisk trængte børnefamilier er nedskæringerne i børnepengene. I en ny regeringen tager vi fat om problemets rod ved at afskaffe fattigdomsydelserne.

sms 'Kamal' til 1919

kamal postcard kaerlighed
kamal postcard vaerdier
kamal postcard respekt