Respekt for forskellighed

Jeg vil have frihed til at folk selv kan vælge, om de vil gå med turban, kasket, tørklæde eller bowlerhat. Når vi giver hinanden frihed til at være forskellige, bygger vi et stærkt samfund.

Dansk Folkeparti har forpestet udlændingepolitikken i 10 år. De har gjort det til et problem, hvis man taler urdu eller arabisk. De sætter skel mellem mennesker og kæmper indædt for at danske muslimer ikke får mulighed for at fejre deres helligdage i en smuk moské.

Med stor stolthed har Dansk Folkeparti gjort Danmark til Europamestre i lukkethed og intolerance. Hvor er det misforstået. Og hvor er det ærgerligt for alle os, som tror på et stærkt fællesskab.

Jeg tror på positive krav og forventninger om demokratisk deltagelse. Ikke på eksklusion og fordomme. I min bog bliver man ikke mindre dansk af at tale flere sprog. Tværtimod bliver man en dygtigere medarbejder for en heldig virksomhed. Derfor skal vi udbrede modersmålsundervisning og bekæmpe diskrimination på arbejdsmarkedet meget mere aktivt end i dag.

Tolerance og frihed

Jeg mener, folk skal have frihed til at klæde sig, som de vil. Frihed til at tilhøre den religion, de ønsker. Og frihed til at dele livet med hvem de vil. Det er fundamentale spørgsmål, som staten og politikere, forældre og andre formyndere skal holde nallerne fra. Samfundet har én eneste opgave i den forbindelse: Vi skal udvise respekt for forskellighed ved at støtte den enkeltes mulighed for at træffe egne valg.

Moskéer i Danmark

Islam er Danmarks andenstørste religion. Alligevel er danske muslimer henvist til at fejre deres ”jul” og ”påske” i nedlagte fabriksbygninger og sportshaller. Det er uholdbart og nedværdigende. Jeg mener, danske politikere må tage ansvar for, at de igangværende projekter for moskébyggerier kommer sikkert i havn, så danske muslimer får mulighed for at fejre vores højtider i en flot moské. Islam og moskéer er ikke farlige. Det er derimod ekstremisme, fremmedgørelse og eksklusion.

Modersmålsundervisning

Regeringen er skyld i, at det er meget få kommuner har tilbud om modersmålsundervisning for børn, hvis forældre kommer fra et land udenfor EU. Beslutningen er taget på trods af, at modersmålsundervisning forbedrer både trivsel og indlæringsevne for børn med minoritetsbaggrund. Jeg vil kæmpe for modersmålsundervisning til danske børn – uanset om de har tyrkisk, pakistansk eller tysk baggrund. I folkeskolen skal der også være obligatoriske tilbud om lektiehjælp og en læsehjælpsgaranti.

Diskrimination

Diskrimination og udelukkelse rammer mange indvandrere i Danmark. Det eneste, regeringen har gjort, er at legitimere fordomme og opsplitning gennem en hadsk debat om indvandrere. Det skal der laves om på, så vi kan slippe alle de positive ressourcer fri, som ikke bliver brugt i dag.

Vi skal oprette en antidiskriminations enhed, som er landsdækkende. Og vi skal gøre meget mere for de unge som har det svært i uddannelsessystemet eller ikke kan finde et arbejde, der matcher deres kvalifikationer.

Succesfuld integration kræver en massiv opgradering på ungdomsuddannelserne, hvor der desværre er mange med minoritetsbaggrund – især drenge – som falder fra undervejs. På erhvervsskolerne skal der fx laves bedre mentorordninger og de såkaldte lærer-fri timer skal afskaffes. Desuden skal indsatsen mod frafald på videregående uddannelser styrkes, eftersom der i dag sker et forholdsmæssigt stort frafald blandt efterkommere af indvandrere.

sms 'Kamal' til 1919

kamal postcard kaerlighed
kamal postcard vaerdier
kamal postcard respekt